Все компании  /  Вакансии компании Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека

Вакансии компании Физико-химический институт защиты окружающей среды и человека

Клиент SuperJob с 12 апреля 2010 года
50-100 сотрудников
Інститут виконує фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на розробку теоретичних основ та апаратурного оформлення процесів локалізації і уловлювання токсичних газоподібних речовин та аеродисперсних частинок різного походження; сорбентів і каталізаторів екологічного призначення, засобів індивідуального та колективного захисту органів дихання від токсичних аерозолів; дослідження наслідків антропогенного впливу на природне середовище курортно-рекреаційних комплексів за такими приоритетними напрямками:
 теоретичні основи та апаратурне оформлення процесів уловлювання та утилізації зварювальних аерозолів, фізико-хімічне обґрунтування нормування в робочій зоні гранично допустимих концентрацій зварювальних аерозолів;
 розробка теоретичних основ процесів уловлювання і утилізації кислих газів з використанням азот- і кисеньвміщуючих органічних хемосорбентів;
Інститут виконує фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на розробку теоретичних основ та апаратурного оформлення процесів локалізації і уловлювання токсичних газоподібних речовин та аеродисперсних частинок різного походження; сорбентів і каталізаторів екологічного призначення, засобів індивідуального та колективного захисту органів дихання від токсичних аерозолів; дослідження наслідків антропогенного впливу на природне середовище курортно-рекреаційних комплексів за такими приоритетними напрямками:
 теоретичні основи та апаратурне оформлення процесів уловлювання та утилізації зварювальних аерозолів, фізико-хімічне обґрунтування нормування в робочій зоні гранично допустимих концентрацій зварювальних аерозолів;
 розробка теоретичних основ процесів уловлювання і утилізації кислих газів з використанням азот- і кисеньвміщуючих органічних хемосорбентів;
 дослідження наслідків антропогенного впливу і розробка рекреаційних заходів курортного комплексу «Куяльник-Лузанівка»;
 розробка комплекту засобів індивідуального захисту працівників зварювального виробництва;
 теоретичні основи розробки типоряду сорбційно-фільтруючих матеріалів і низькотемпературних каталізаторів для створення протиаерозольних і протигазових респіраторів різноманітного функціонального призначення на їх основі.

В настоящий момент у компании нет опубликованных вакансий.