Все компании  /  Вакансии компании HRC grupa

Вакансии компании HRC grupa

Клиент SuperJob с 17 октября 2008 года
до 50 сотрудников
Grupa HRC istnieje na rynku doradztwa personalnego od ponad 10 lat. Naszym celem jest zapewnienie Klientom kompleksowych usł ug z zakresu rekrutacji i konsultingu HR.
Grupa HRC jako jedyna w Polsce ma zaszczyt należ eć do CFR Consulting Group - szó stej co do wielkoś ci transkontynentalnej sieci firm doradztwa personalnego.
W ramach CFR realizujemy projekty poprzez ponad 30 biur na terenie Europy, Rosji oraz Chin. Grupa HRC bezpoś rednio prowadzi projekty na terenie Polski, Rumunii, Buł garii, Ukrainy i Pribał tyki.
Grupa HRC posiada biura w centralnej, pó ł nocnej i poł udniowej Polsce.

В настоящий момент у компании нет опубликованных вакансий.