Резюме добавлено в папку «Входящие»
№ 15441995Обновлено 2 сентября 2017
В избранные

Юрист

8 000 грн.
Муж., 35 лет (23 марта 1983), высшее образование, женат, детей нет
Киев, Киев
Готов к командировкам
Покупка контактной информации
Сразу после оплаты вы получите контакты соискателя и сможете пригласить его на собеседование
Купить за 500 Р Выбрать тариф (от 150 Р за резюме)
Возврат денег за покупку невозможен
Опыт работы 12 лет и 10 месяцев
9 лет и 5 месяцев
январь 2009 — н.в.
Юрисконсульт
ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ», Киев, полная занятость
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:
Безпосередня участь у правовому супроводженні діяльності товариства та захист його правових інтересів, а саме в таких напрямках:
Договірна діяльність – Розробка типових договорів. Аналіз та перевірка на відповідність законодавству України будь-яких документів правового характеру, що надходять до товариства. Забезпечення необхідного пакету документів для укладання договорів. Перевірка відповідності умов договору інтересам підприємства. Обов'язкове візування всіх договорів.
Представлення інтересів підприємства у державних органах та недержавних підприємствах, установах, організаціях.
Самостійне розроблення нових проектів договорів таких як: купівлі – продажу; оренди нежитлових приміщень; підряду; поставки.

Корпоративне право – Правове забезпечення створення нових підприємств різних організаційно - правових форм; розробка й реєстрація змін до установчих документів; Реєстрація ТОВ.
Розробка та прийняття участі у створенні внутрішніх нормативних документів підприємства (накази, інструкції, положення),
Проведення консультацій на підприємстві. Розробка положень про інформацію та комерційну таємницю на підприємстві та їх захист.
Підготовка документів акціонерних товариств у відповідність до чинного законодавства «Про акціонерні товариства» - ознайомлений з законодавством, а саме: закон України «Про коштовні папери і фондовий ринок», «Про державну регуляцію ринку коштовних паперів в Україні», «Про національну депозитарну систему і особливості електронного звернення коштовних паперів в Україні», «Про банки і банківську діяльність», інші закони, нормативно правові акти Державної комісії з коштовних паперів і фондового ринку, які виникають при здійсненні професійної депозитарної діяльності.

Претензійно-позовна діяльність - Складання процесуальних документів (претензії, позови, скарги). Участь у судових засіданнях господарських судах. Контроль за виконанням наказів та виконавчих листів у ДВС. Аналіз пред'явлених претензій і відповіді на них. Ведення та надання звітності по претензійно-позовній роботі.
10 месяцев
март  — декабрь 2008
Керівник юридичного відділу ТОВ АСАП Україна
ТОВ «АСАП Україна», Киев, полная занятость
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:
Безпосередня участь у правовому супроводженні діяльності товариства та захист його правових інтересів, а саме в таких напрямках:
Договірна діяльність – Розробка типових договорів. Складання реєстру договорів (типових і інших). Контроль за термінами дії договорів для їх своєчасного переукладання. Аналіз та перевірка на відповідність законодавству України будь-яких документів
правового характеру, що надходять до товариства. Забезпечення необхідного пакету документів для укладання договорів. Перевірка відповідності умов договору інтересам підприємства. Контроль за своєчасністю внесення змін до умов договорів шляхом підписання додаткової угоди. Обов'язкове візування всіх договорів. Врегулювання розбіжностей, які виникають до підписання договору шляхом складання протоколів розбіжностей та протоків погодження.
Представлення інтересів фірми у державних органах та недержавних підприємствах, установах, організаціях.
Самостійне розроблення нових проектів договорів таких як: про надання послуг (зберігання та перевезення вантажів, кур’єрських, інформаційних); поруки; купівлі – продажу; оренди нежитлових приміщень; підряду; роялті; уступки вимоги (цесії); переведення боргу; про наміри щодо співпраці; агентських угод про співпрацю; комісії; поставки; матеріальної відповідальності.

Корпоративне право – Правове забезпечення створення нових підприємств різних організаційно - правових форм; розробка й реєстрація змін до установчих документів; Реєстрація СПД, ТОВ, Асоціацій; Розробка й реєстрація змін до установчих документів. Формування реєстру статутних та реєстраційних документів.
Розробка та прийняття участі у створенні внутрішніх нормативних документів підприємства (накази, інструкції, положення), Складання реєстру внутрішніх нормативних документів,
Проведення консультацій на підприємстві. Розробка положень про інформацію та комерційну таємницю на підприємстві та їх захист.

Претензійно-позовна діяльність - Складання процесуальних документів (претензії, позови). Участь у судових засіданнях господарському та в судах загальної юрисдикції. Контроль за виконанням наказів та виконавчих листів у ДВС. Аналіз пред'явлених претензій і відповіді на них. Ведення та надання звітності по претензійно-позовній роботі.

Ведення кадрової роботи – Розробка та експертиза правових документів по трудовому законодавству, також розробка колективних договорів та правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про відділи та інше. Прийом та оформлення співробітників на роботу, Оформлення відпусток, Підготовка наказів по кадрах, Звільнення співробітників, Ведення трудових книжок, Формування та зберігання особистих справ співробітників, Контроль своєчасного пере підписання посадових інструкцій співробітниками у разі зміни обов'язків або посади).

Підготовка документів для отримання ліцензії з надання послуг з внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт".

Підготовка та подання документів до Державного патентного відомства України щодо реєстрації ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ (торгова марка) для підприємства.

Підготовка та подання документів на реєстрацію суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах - акредитація підприємств.

Врегулювання страхових подій при ДТП. Юридичний супровід врегулювання збитків по страхових подіях. Консультації клієнтам підприємства, пов'язаних з питаннями страхування.
9 месяцев
июль 2007 — март 2008
Юрисконсульт
ПП Телефонній Компанії „ЧЕРЕДА”., Киев, полная занятость
Договірна діяльність – Розробка договорів про надання послуг (телекомунікаційні послуги). Перевірка відповідності умов договору інтересам підприємства. Проведення консультацій на підприємстві.
Робота з боржниками дебіторської заборгованості. Претензійно-позовна діяльність - Аналіз виконання умов договорів. Аналіз стану дебіторської заборгованості. Підготовка та відправлення претензій боржникам. Підготовка та подача позову в суди загальної юрисдикції та господарські суди.
Участь у судових засіданнях. Контроль за виконанням наказів у ДВС. Аналіз пред'явлених претензій і подача відповіді на претензію. Ведення та надання звітності по претензійно-позовній роботі.
6 месяцев
январь  — июнь 2007
Юрисконсульт
Юрисконсульт в Київській Філії Закритого акціонерного товариства «Доставка», Киев, полная занятость
Правове забезпечення товариства, а саме:
Договірна діяльність – Розробка типових договорів. Складання реєстру договорів (типових і інших). Контроль за термінами дії договорів для їх своєчасного переукладання. Розгляд і правовий аналіз цивільно-правових договорів. Забезпечення необхідного пакету документів для укладання договорів. Перевірка відповідності умов договору інтересам підприємства. Контроль за своєчасністю внесення змін до умов договорів шляхом підписання додаткової угоди. Обов'язкове візування всіх договорів. Проведення консультацій на підприємстві, Формування реєстру статутних та реєстраційних документів, Розробка та прийняття участі у створенні внутрішніх нормативних документів підприємства (накази, інструкції, положення), Складання реєстру внутрішніх нормативних документів, Внесення змін у статутні документи.
Претензійно-позовна діяльність - Аналіз виконання умов договорів. Аналіз стану дебіторської заборгованості. Підготовка та відправлення претензій боржникам. Підготовка та подача позову в суд. Участь у судових засіданнях. Контроль за виконанням наказів у ДВС. Аналіз пред'явлених претензій і подача відповіді на претензію. Ведення та надання звітності по претензійно-позовній роботі.
Ведення кадрової роботи - Підготовка та реєстрація колективних договорів, Прийом та оформлення співробітників на роботу, Оформлення відпусток, Підготовка наказів по кадрах, Звільнення співробітників, Ведення трудових книжок, Формування та зберігання особистих справ співробітників, Контроль своєчасного пере підписання посадових інструкцій співробітниками у разі зміни обов'язків або посади, Складання та надання (у встановлені строки) кадрової звітності.)
1 год и 6 месяцев
август 2005 — январь 2007
Юрист
Юрист в Консалтинговій Компанії „Бізнес - Формат” та юрист за сумісництвом в юридичній фірмі ТОВ „Українська група юридичного консалтингу”, Киев, полная занятость
Оформлення дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами; підготовка пакету документів для перевезення автотранспортних засобів в Україну; підготовка договорів; підготовка позовів, претензій, скарг, комерційних пропозицій; Нерухомість, Узгодження перепланіровок, Отримання документів з БТІ, Приватизація нерухомості - приватизація комунального нежитлового приміщення в м. Києві. Правове забезпечення створення нових підприємств різних організаційно - правових форм; розробка й реєстрація змін до установчих документів; представництво в суді.
Высшее образование
2006
Национальная академия внутренних дел Украины
Факультету „права та підприємництва”
Заочная форма обучения
Правознавство, Диплом магістра
2005
Национальная академия внутренних дел Украины
Факультету „права та підприємництва”
Дневная/Очная форма обучения
Правознавство, Диплом спеціаліста
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый), украинский (свободно владею), русский (свободно владею).
Водительское удостоверение
Категория B
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
• упевнений користувач ПК (Word, Excel, Access, Internet, Outlook, e-mail, електронні словники, електронні правові бази даних та ін.), знання юридичних програм, в т.ч. знання законодавчої програми «Ліга» та «Інфо-диск».
• користувач програми 1С.
Дополнительные сведения
Інтереси і захоплення:
• комп’ютери (Інтернет), авто, спорт, туризм, кримінальне, цивільне, житлове та господарське права, та інші інститути права
https://img.superjob.ru
{% dialog.title %} {% dialog.price %} 
Вакансия появится на первых страницах поиска сразу после оплаты.
Бесплатные обновления сохранятся в полном объеме, сроки размещения вакансии не изменятся.
Сразу после оплаты вам будут доступны: имя, электронная почта, телефон и другие контакты
Пожалуйста, обратите внимание: возврат денег за обновление вакансии невозможен.
Возврат денег за покупку невозможен
Внимание: возврат денег за апгрейд до турбовакансии невозможен.
Апгрейд до турбовакансии осуществляется согласно
правилам размещения вакансии.
Хочешь машину
как у соседа?
Узнай, где он работает
с помощью SuperJob!
Подробнее
Резюме № 15441995 в открытом доступе Последнее обновление 2 сентября 2017, 12:41

Резюме

Юрист 8 000 грн.
Готов к командировкам.
Дата рождения: 23 марта 1983, 35 лет. Женат, детей нет.
Киев, Киев
01.2009—н.в.   9 лет 5 месяцев
Юрисконсульт
ТОВ «АГРІКОН-КИЇВ», г. Киев, полная занятость.
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:
Безпосередня участь у правовому супроводженні діяльності товариства та захист його правових інтересів, а саме в таких напрямках:
Договірна діяльність – Розробка типових договорів. Аналіз та перевірка на відповідність законодавству України будь-яких документів правового характеру, що надходять до товариства. Забезпечення необхідного пакету документів для укладання договорів. Перевірка відповідності умов договору інтересам підприємства. Обов'язкове візування всіх договорів.
Представлення інтересів підприємства у державних органах та недержавних підприємствах, установах, організаціях.
Самостійне розроблення нових проектів договорів таких як: купівлі – продажу; оренди нежитлових приміщень; підряду; поставки.

Корпоративне право – Правове забезпечення створення нових підприємств різних організаційно - правових форм; розробка й реєстрація змін до установчих документів; Реєстрація ТОВ.
Розробка та прийняття участі у створенні внутрішніх нормативних документів підприємства (накази, інструкції, положення),
Проведення консультацій на підприємстві. Розробка положень про інформацію та комерційну таємницю на підприємстві та їх захист.
Підготовка документів акціонерних товариств у відповідність до чинного законодавства «Про акціонерні товариства» - ознайомлений з законодавством, а саме: закон України «Про коштовні папери і фондовий ринок», «Про державну регуляцію ринку коштовних паперів в Україні», «Про національну депозитарну систему і особливості електронного звернення коштовних паперів в Україні», «Про банки і банківську діяльність», інші закони, нормативно правові акти Державної комісії з коштовних паперів і фондового ринку, які виникають при здійсненні професійної депозитарної діяльності.

Претензійно-позовна діяльність - Складання процесуальних документів (претензії, позови, скарги). Участь у судових засіданнях господарських судах. Контроль за виконанням наказів та виконавчих листів у ДВС. Аналіз пред'явлених претензій і відповіді на них. Ведення та надання звітності по претензійно-позовній роботі.
03.2008—12.2008   10 месяцев
Керівник юридичного відділу ТОВ АСАП Україна
ТОВ «АСАП Україна», г. Киев, полная занятость.
ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД:
Безпосередня участь у правовому супроводженні діяльності товариства та захист його правових інтересів, а саме в таких напрямках:
Договірна діяльність – Розробка типових договорів. Складання реєстру договорів (типових і інших). Контроль за термінами дії договорів для їх своєчасного переукладання. Аналіз та перевірка на відповідність законодавству України будь-яких документів
правового характеру, що надходять до товариства. Забезпечення необхідного пакету документів для укладання договорів. Перевірка відповідності умов договору інтересам підприємства. Контроль за своєчасністю внесення змін до умов договорів шляхом підписання додаткової угоди. Обов'язкове візування всіх договорів. Врегулювання розбіжностей, які виникають до підписання договору шляхом складання протоколів розбіжностей та протоків погодження.
Представлення інтересів фірми у державних органах та недержавних підприємствах, установах, організаціях.
Самостійне розроблення нових проектів договорів таких як: про надання послуг (зберігання та перевезення вантажів, кур’єрських, інформаційних); поруки; купівлі – продажу; оренди нежитлових приміщень; підряду; роялті; уступки вимоги (цесії); переведення боргу; про наміри щодо співпраці; агентських угод про співпрацю; комісії; поставки; матеріальної відповідальності.

Корпоративне право – Правове забезпечення створення нових підприємств різних організаційно - правових форм; розробка й реєстрація змін до установчих документів; Реєстрація СПД, ТОВ, Асоціацій; Розробка й реєстрація змін до установчих документів. Формування реєстру статутних та реєстраційних документів.
Розробка та прийняття участі у створенні внутрішніх нормативних документів підприємства (накази, інструкції, положення), Складання реєстру внутрішніх нормативних документів,
Проведення консультацій на підприємстві. Розробка положень про інформацію та комерційну таємницю на підприємстві та їх захист.

Претензійно-позовна діяльність - Складання процесуальних документів (претензії, позови). Участь у судових засіданнях господарському та в судах загальної юрисдикції. Контроль за виконанням наказів та виконавчих листів у ДВС. Аналіз пред'явлених претензій і відповіді на них. Ведення та надання звітності по претензійно-позовній роботі.

Ведення кадрової роботи – Розробка та експертиза правових документів по трудовому законодавству, також розробка колективних договорів та правил внутрішнього трудового розпорядку, положень про відділи та інше. Прийом та оформлення співробітників на роботу, Оформлення відпусток, Підготовка наказів по кадрах, Звільнення співробітників, Ведення трудових книжок, Формування та зберігання особистих справ співробітників, Контроль своєчасного пере підписання посадових інструкцій співробітниками у разі зміни обов'язків або посади).

Підготовка документів для отримання ліцензії з надання послуг з внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт".

Підготовка та подання документів до Державного патентного відомства України щодо реєстрації ЗНАКА ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ (торгова марка) для підприємства.

Підготовка та подання документів на реєстрацію суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах - акредитація підприємств.

Врегулювання страхових подій при ДТП. Юридичний супровід врегулювання збитків по страхових подіях. Консультації клієнтам підприємства, пов'язаних з питаннями страхування.
07.2007—03.2008   9 месяцев
Юрисконсульт
ПП Телефонній Компанії „ЧЕРЕДА”., г. Киев, полная занятость.
Договірна діяльність – Розробка договорів про надання послуг (телекомунікаційні послуги). Перевірка відповідності умов договору інтересам підприємства. Проведення консультацій на підприємстві.
Робота з боржниками дебіторської заборгованості. Претензійно-позовна діяльність - Аналіз виконання умов договорів. Аналіз стану дебіторської заборгованості. Підготовка та відправлення претензій боржникам. Підготовка та подача позову в суди загальної юрисдикції та господарські суди.
Участь у судових засіданнях. Контроль за виконанням наказів у ДВС. Аналіз пред'явлених претензій і подача відповіді на претензію. Ведення та надання звітності по претензійно-позовній роботі.
01.2007—06.2007   6 месяцев
Юрисконсульт
Юрисконсульт в Київській Філії Закритого акціонерного товариства «Доставка», г. Киев, полная занятость.
Правове забезпечення товариства, а саме:
Договірна діяльність – Розробка типових договорів. Складання реєстру договорів (типових і інших). Контроль за термінами дії договорів для їх своєчасного переукладання. Розгляд і правовий аналіз цивільно-правових договорів. Забезпечення необхідного пакету документів для укладання договорів. Перевірка відповідності умов договору інтересам підприємства. Контроль за своєчасністю внесення змін до умов договорів шляхом підписання додаткової угоди. Обов'язкове візування всіх договорів. Проведення консультацій на підприємстві, Формування реєстру статутних та реєстраційних документів, Розробка та прийняття участі у створенні внутрішніх нормативних документів підприємства (накази, інструкції, положення), Складання реєстру внутрішніх нормативних документів, Внесення змін у статутні документи.
Претензійно-позовна діяльність - Аналіз виконання умов договорів. Аналіз стану дебіторської заборгованості. Підготовка та відправлення претензій боржникам. Підготовка та подача позову в суд. Участь у судових засіданнях. Контроль за виконанням наказів у ДВС. Аналіз пред'явлених претензій і подача відповіді на претензію. Ведення та надання звітності по претензійно-позовній роботі.
Ведення кадрової роботи - Підготовка та реєстрація колективних договорів, Прийом та оформлення співробітників на роботу, Оформлення відпусток, Підготовка наказів по кадрах, Звільнення співробітників, Ведення трудових книжок, Формування та зберігання особистих справ співробітників, Контроль своєчасного пере підписання посадових інструкцій співробітниками у разі зміни обов'язків або посади, Складання та надання (у встановлені строки) кадрової звітності.)
08.2005—01.2007   1 год 6 месяцев
Юрист
Юрист в Консалтинговій Компанії „Бізнес - Формат” та юрист за сумісництвом в юридичній фірмі ТОВ „Українська група юридичного консалтингу”, г. Киев, полная занятость.
Оформлення дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами; підготовка пакету документів для перевезення автотранспортних засобів в Україну; підготовка договорів; підготовка позовів, претензій, скарг, комерційних пропозицій; Нерухомість, Узгодження перепланіровок, Отримання документів з БТІ, Приватизація нерухомості - приватизація комунального нежитлового приміщення в м. Києві. Правове забезпечення створення нових підприємств різних організаційно - правових форм; розробка й реєстрація змін до установчих документів; представництво в суді.
Высшее
2006
Национальная академия внутренних дел Украины
Факультет: Факультету „права та підприємництва”
Заочная форма обучения
Специальность: Правознавство, Диплом магістра
Высшее
2005
Национальная академия внутренних дел Украины
Факультет: Факультету „права та підприємництва”
Дневная/Очная форма обучения
Специальность: Правознавство, Диплом спеціаліста
Навыки и умения
Иностранные языки
Английский (базовый),
украинский (свободно владею),
русский (свободно владею).
Водительское удостоверение
B
Профессиональные навыки
Компьютерные навыки:
• упевнений користувач ПК (Word, Excel, Access, Internet, Outlook, e-mail, електронні словники, електронні правові бази даних та ін.), знання юридичних програм, в т.ч. знання законодавчої програми «Ліга» та «Інфо-диск».
• користувач програми 1С.
Дополнительные сведения
Інтереси і захоплення:
• комп’ютери (Інтернет), авто, спорт, туризм, кримінальне, цивільне, житлове та господарське права, та інші інститути права