Кодекс законів про працю України

Глава I ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Кодексу законів про працю України

Стаття 2. Основнi трудовi права працiвникiв

Стаття 2-1. Рiвнiсть трудових прав громадян України

Стаття 3. Регулювання трудових вiдносин

Стаття 4. Законодавство про працю

Стаття 5. Статтю 5 виключено (згідно із Законом N 871-XII від 20.03.91 р.)

Стаття 5-1. Гарантiї забезпечення права громадян на працю

Стаття 6. Статтю 6 виключено (згідно із Законом N 871-XII від 20.03.91 р.)

Стаття 7. Особливостi регулювання працi деяких категорiй працiвникiв

Стаття 8. Регулювання трудових вiдносин громадян, якi працюють за межами своїх держав

Стаття 8-1. Спiввiдношення мiжнародних договорiв про працю i законодавства України

Стаття 9. Недiйснiсть умов договорiв про працю, якi погiршують становище працiвникiв

Стаття 9-1. Додатковi порiвняно з законодавством трудовi i соцiально-побутовi пiльги

Глава II КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

Стаття 10. Колективний договір

Стаття 11. Сфера укладення колективних договорів

Стаття 12. Сторони колективного договору

Стаття 13. Зміст колективного договору

Стаття 14. Колективні переговори, розробка і укладення колективного договору, відповідальність за його виконання

Стаття 15. Реєстрація колективного договору

Стаття 16. Недійсність умов колективного договору

Стаття 17. Строк чинності колективного договору

Стаття 18. Поширення колективного договору на всіх працівників

Стаття 19. Контроль за виконанням колективного договору

Стаття 20. Звіти про виконання колективного договору

Глава III ТРУДОВИЙ ДОГОВIР

Стаття 21. Трудовий договір

Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору

Стаття 23. Строк трудового договору

Стаття 24. Укладення трудового договору (Назва статті 24 в редакції Указу ПВР N 7543-11 від 19.05.89)

Стаття 24-1. Реєстрація трудового договору

Стаття 25. Заборона вимагати при укладенні трудового договору деякі відомості та документи

Стаття 25-1. Обмеження спільної роботи родичів на підприємстві, в установі, організації

Стаття 26. Випробування при прийнятті на роботу

Стаття 27. Строк випробування при прийнятті на роботу

Стаття 28. Результати випробування при прийнятті на роботу

Стаття 29. Обов′язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце (Назва статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 871-12 від 20.03.91)

Стаття 30. Обов′язок працівника особисто виконувати доручену йому роботу

Стаття 31. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором

Стаття 32. Переведення на iншу роботу. Змiна iстотних умов працi

Стаття 33. Тимчасове переведення працiвника на iншу роботу, не обумовлену трудовим договором

Стаття 34. Тимчасове переведення на iншу роботу в разi простою

Стаття 35. Статтю 35 виключено. (згідно із Законом N 1356-XIV від 24.12.99 р.)

Стаття 36. Пiдстави припинення трудового договору

Стаття 37. Припинення трудового договору з працiвником, направленим за постановою суду на примусове лiкування (Статтю 37 виключено на підставі Закону N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009)

Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника

Стаття 39. Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника

Стаття 39-1. Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк

Стаття 40. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (Назва статті 40 із змінами, внесеними згідно із Законом N 871-12 від 20.03.91)

Стаття 41. Додатковi пiдстави розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категорiями працiвникiв за певних умов

Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв′язку із змінами в організації виробництва і праці (Назва статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом 871-12 від 20.03.91)

Стаття 42-1. Переважне право на укладення трудового договору у разі поворотного прийняття на роботу

Стаття 43. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

Стаття 43-1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

Стаття 44. Вихідна допомога

Стаття 45. Розiрвання трудового договору з керiвником на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

Стаття 46. Відсторонення від роботи

Стаття 47. Обов′язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працiвником i видати йому трудову книжку

Стаття 48. Трудові книжки

Стаття 49. Видача довідки про роботу та заробітну плату

Глава III-А ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТI ВИВIЛЬНЮВАНИХ ПРАЦIВНИКIВ

Стаття 49-1. Гарантії забезпечення права на працю вивільнюваним працівникам ( Статтю 49-1 виключено на підставі Закону N 263/95-ВР від 05.07.95 )

Стаття 49-2. Порядок вивiльнення працiвникiв

Стаття 49-3. Пільги і компенсації вивільнюваним працівникам (Стаття 49-3 втратила чинність з 1 січня 2001 року на підставі Закону N 2213-III ( 2213-14 ) від 11.01.2001)

Стаття 49-4. Зайнятість населення

Глава IV РОБОЧИЙ ЧАС

Стаття 50. Норма тривалості робочого часу

Стаття 51. Скорочена тривалість робочого часу

Стаття 52. П′ятиденний і шестиденний робочий тиждень та тривалість щоденної роботи

Стаття 53. Тривалість роботи напередодні святкових, неробочих і вихідних днів

Стаття 54. Тривалість роботи в нічний час

Стаття 55. Заборона роботи в нічний час

Стаття 56. Неповний робочий час

Стаття 57. Початок і закінчення роботи

Стаття 58. Робота змінами

Стаття 59. Перерви між змінами

Стаття 60. Поділ робочого дня на частини

Стаття 61. Підсумований облік робочого часу

Стаття 62. Обмеження надурочних робiт

Стаття 63. Заборона залучення до надурочних робіт

Стаття 64. Необхiднiсть одержання дозволу профспiлкового комiтету пiдприємства, установи, органiзацiї для проведення надурочних робiт

Стаття 65. Граничні норми застосування надурочних робіт

Глава V ЧАС ВIДПОЧИНКУ

Стаття 66. Перерва для відпочинку і харчування

Стаття 67. Вихідні дні

Стаття 68. Вихідні дні на підприємствах, в установах, організаціях, пов′язаних з обслуговуванням населення

Стаття 69. Вихідні дні на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях

Стаття 70. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку

Стаття 71. Заборона роботи у вихідні дні. Винятковий порядок застосування такої роботи

Стаття 72. Компенсація за роботу у вихідний день

Стаття 73. Святкові і неробочі дні (назву статті 73 змінено згідно із Законом N 871-XII від 20.03.91 р.)

Стаття 74. Щорічні відпустки

Стаття 75. Тривалість щорічної основної відпустки

Стаття 76. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість

Стаття 77. Творча відпустка

Стаття 77-1. Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Стаття 78. Невключення днiв тимчасової непрацездатностi до щорiчних вiдпусток

Стаття 78-1. Неврахування святкових i неробочих днiв при визначеннi тривалостi щорiчних вiдпусток

Стаття 79. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки

Стаття 80. Перенесення щорічної відпустки

Стаття 81. Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи

Стаття 82. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку

Стаття 83. Грошова компенсація за Невикористані щорічні відпустки

Стаття 84. Відпустки без збереження заробітної плати

Глава VI НОРМУВАННЯ ПРАЦI

Стаття 85. Норми праці

Стаття 86. Запровадження, заміна і перегляд норм праці

Стаття 87. Строк дiї норм працi

Стаття 88. Умови праці, які мають враховуватися при розробленні норм виробітку (норм часу) і норм обслуговування

Стаття 89. Заміна і перегляд єдиних і типових норм

Стаття 90. Порядок визначення розцінок при відрядній оплаті праці

Стаття 91. Збереження попередніх розцінок при впровадженні винаходу, корисної моделі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції

Стаття 92. Встановлення нормованих завдань при почасовій оплаті праці

Стаття 93. Статтю 93 виключено. и і профспілковими органами. (Стаття 93 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10 від 24.01.83) (згідно із Законом N 263/95-ВР від 05.07.95 р.)

Глава VII ОПЛАТА ПРАЦI

Стаття 94. Заробітна плата

Стаття 95. Мінімальна заробітна плата. Iндексація заробітної плати

Стаття 96. Тарифна система оплати праці

Стаття 97. Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях

Стаття 98. Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету

Стаття 99. Виключена. (згідно із Законом N 357/96-ВР від 10.09.96 р.) /a>

Стаття 100. Оплата праці на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров′я

Стаття 101. Виключена. (згідно із Законом N 357/96-ВР від 10.09.96 р.) font color=#0000EE>Законом N 871-12 від 20.03.91 )

Стаття 102. Статтю 102 виключено. (Кодекс доповнено статтею 102-1 згідно із Законом N 357/96-ВР від 10.09.96 р.)

Стаття 102-1. Оплата праці за сумісництвом

Стаття 103. Повідомлення працівників про запровадження нових або зміну діючих умов оплати праці

Стаття 104. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації

Стаття 105. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов′язків тимчасово відсутнього працівника

Стаття 106. Оплата роботи в надурочний час

Стаття 107. Оплата роботи у святкові і неробочі дні

Стаття 108. Оплата роботи у нічний час

Стаття 109. Оплата праці за незакінченим відрядним нарядом

Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці

Стаття 111. Порядок оплати праці при невиконанні норм виробітку

Стаття 112. Порядок оплати праці при виготовленні продукції, що виявилася браком

Стаття 113. Порядок оплати часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції)

Стаття 114. Збереження заробітної плати при переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу і переміщенні

Стаття 115. Строки виплати заробітної плати

Стаття 116. Строки розрахунку при звільненні

Стаття 117. Відповідальність за затримку розрахунку при звільненні

Глава VIII ГАРАНТIЇ I КОМПЕНСАЦIЇ

Стаття 118. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади

Стаття 119. Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов′язків

Стаття 120. Гарантії і компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість

Стаття 121. Гарантії і компенсації при службових відрядженнях

Стаття 122. Гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації

Стаття 123. Гарантії для працівників, що направляються на обстеження до медичного закладу

Стаття 124. Гарантії для донорів

Стаття 125. Компенсація за зношування інструментів, належних працівникам

Стаття 126. Гарантії для працівників - авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій

Стаття 127. Обмеження відрахувань із заробітної плати

Стаття 128. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати

Стаття 129. Заборона відрахувань з вихідної допомоги, компенсаційних та інших виплат

Глава IX ГАРАНТIЇ ПРИ ПОКЛАДЕННI НА ПРАЦIВНИКIВ МАТЕРIАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ЗА ШКОДУ, ЗАПОДIЯНУ ПIДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВI, ОРГАНIЗАЦIЇ

Стаття 130. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників

Стаття 131. Обов′язки власника або уповноваженого ним органу та працівників по збереженню майна

Стаття 132. Матеріальна відповідальність у межах середнього місячного заробітку

Стаття 133. Випадки обмеженої матеріальної відповідальності працівників

Стаття 134. Випадки повної матеріальної відповідальності

Стаття 135. Межі матеріальної відповідальності у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір

Стаття 135-1. Письмові договори про повну матеріальну відповідальність

Стаття 135-2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

Стаття 135-3. Визначення розміру шкоди

Стаття 136. Порядок покриття шкоди, заподіяної працівником

Стаття 137. Обставини, які підлягають врахуванню при визначенні розміру відшкодування

Стаття 138. Обов′язок доказування наявності умов для покладення матеріальної відповідальності на працівника

Глава X ТРУДОВА ДИСЦИПЛIНА

Стаття 139. Обов′язки працівників

Стаття 140. Забезпечення трудової дисципліни

Стаття 141. Обов′язки власника або уповноваженого ним органу

Стаття 142. Правила внутрiшнього трудового розпорядку. Статути i положення про дисциплiну

Стаття 143. Заохочення за успіхи в роботі

Стаття 144. Порядок застосування заохочень

Стаття 145. Переваги і пільги для працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов′язки

Стаття 146. Заохочення за особливі трудові заслуги

Стаття 147. Стягнення за порушення трудової дисципліни

Стаття 147-1. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення

Стаття 148. Строк для застосування дисциплінарного стягнення

Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень

Стаття 150. Оскарження дисциплінарного стягнення

Стаття 151. Зняття дисциплінарного стягнення

Стаття 152. Передача питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу або його органу

Глава ХI ОХОРОНА ПРАЦI

Стаття 153. Створення безпечних і нешкідливих умов праці

Стаття 154. Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об′єктів і засобів виробництва

Стаття 155. Заборона введення в експлуатацію підприємств, які не відповідають вимогам охорони праці

Стаття 156. Заборона передачі у виробництво зразків нових машин та інших засобів виробництва, впровадження нових технологій, що не відповідають вимогам охорони праці

Стаття 157. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці

Стаття 158. Обов′язок власника або уповноваженого ним органу щодо полегшення і оздоровлення умов праці працівників

Стаття 159. Обов′язок працівника виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці

Стаття 160. Контроль за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці

Стаття 161. Заходи щодо охорони праці

Стаття 162. Кошти на заходи по охороні праці

Стаття 163. Видача спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту

Стаття 164. Компенсаційні виплати за невиданий спеціальний одяг і спеціальне взуття

Стаття 165. Видача мила та знешкоджуючих засобів

Стаття 166. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування

Стаття 167. Забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою

Стаття 168. Перерви в роботі для обігрівання і відпочинку

Стаття 169. Обов′язкові медичні огляди працівників певних категорій

Стаття 170. Переведення на легшу роботу

Стаття 171. Обов′язки власника або уповноваженого ним органу щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Стаття 172. Застосування праці інвалідів

Стаття 173. Вiдшкодування шкоди в разi ушкодження здоров′я працiвникiв

Стаття 173-1. Статтю 173-1 виключено. (Кодекс доповнено статтею 173-1 згідно із Законом N 3694-XII від 15.12.93 р.) (статтю 173-1 виключено згідно із Законом N 1356-XIV від 24.12.99 р.)

Глава ХII ПРАЦЯ ЖIНОК

Стаття 174. Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок

Стаття 175. Обмеження праці жінок на роботах у нічний час

Стаття 176. Заборона залучення вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у відрядження

Стаття 177. Обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження

Стаття 178. Переведення на легшу роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Стаття 179. Відпустки у зв′язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною

Стаття 180. Приєднання щорічної відпустки до відпустки в зв′язку з вагітністю та пологами

Стаття 181. Порядок надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до стажу роботи

Стаття 182. Відпустки жінкам, які усиновили дітей

Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

Стаття 183. Перерви для годування дитини

Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей

Стаття 185. Надання вагiтним жiнкам i жiнкам, якi мають дiтей вiком до чотирнадцяти рокiв, путiвок до санаторiїв та будинкiв вiдпочинку i подання їм матерiальної допомоги

Стаття 186. Обслуговування матері на підприємствах, в організаціях

Стаття 186-1. Гарантії особам, які виховують малолітніх дітей без матері

Глава XIII ПРАЦЯ МОЛОДI

Стаття 187. Права неповнолітніх у трудових правовідносинах

Стаття 188. Вік, з якого допускається прийняття на роботу

Стаття 189. Облік працівників, які не досягли вісімнадцяти років

Стаття 190. Роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років

Стаття 191. Медичні огляди осіб молодше вісімнадцяти років

Стаття 192. Заборона залучати працівників молодше вісімнадцяти років до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні

Стаття 193. Норми виробітку для молодих робітників

Стаття 194. Оплата праці працівників молодше вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи

Стаття 195. Відпустки працівникам віком до вісімнадцяти років

Стаття 196. Броня прийняття молоді на роботу і професійне навчання на виробництві

Стаття 197. Надання молоді першого робочого місця

Стаття 198. Обмеження звільнення працівників молодше вісімнадцяти років

Стаття 199. Розірвання трудового договору з неповнолітнім на вимогу його батьків або інших осіб

Стаття 200. Участь молодіжних організацій у розгляді питань праці і побуту молоді

Глава XIV ПIЛЬГИ ДЛЯ ПРАЦIВНИКIВ, ЯКI ПОЄДНУЮТЬ РОБОТУ З НАВЧАННЯМ

Стаття 201. Організація виробничого навчання

Стаття 202. Створення необхідних умов для поєднання роботи з навчанням

Стаття 203. Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням

Стаття 204. Здійснення виробничого навчання в робочий час

Стаття 205. Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка вивчається

Стаття 206. Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією

Стаття 207. Оплата працi за час виробничого навчання, переквалiфiкацiї або навчання iншим спецiальностям

Стаття 208. Пiльги для працiвникiв, якi навчаються в середнiх i професiйно-технiчних навчальних закладах

Стаття 209. Скорочення робочого часу iз збереженням заробiтної плати для працiвникiв, якi навчаються в середнiх загальноосвiтнiх школах

Стаття 210. Звiльнення вiд роботи без збереження заробiтної плати працiвникiв, якi навчаються в середнiх навчальних закладах

Стаття 211. Додаткова вiдпустка у зв′язку з навчанням у середнiх навчальних закладах

Стаття 212. Час надання щорiчних вiдпусток працiвникам, якi навчаються в навчальних закладах

Стаття 213. Додаткова вiдпустка у зв′язку з навчанням у професiйно-технiчних навчальних закладах

Стаття 214. Вiдпустки без збереження заробiтної плати працiвникам, допущеним до вступних iспитiв у вищi навчальнi заклади

Стаття 215. Пiльги працiвникам, якi навчаються у вищих навчальних закладах

Стаття 216. Додаткова вiдпустка у зв′язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах пiслядипломної освiти та аспiрантурi

Стаття 217. Збереження заробiтної плати на час додаткових вiдпусток у зв′язку з навчанням

Стаття 218. Надання працiвникам, якi навчаються у вищих навчальних закладах та аспiрантурi, вiльних вiд роботи днiв

Стаття 219. Оплата проїзду до мiсця знаходження вищого навчального закладу

Стаття 220. Обмеження надурочних робiт для працiвникiв, якi навчаються

Глава ХV IНДИВIДУАЛЬНI ТРУДОВI СПОРИ

Стаття 221. Органи, які розглядають трудові спори

Стаття 222. Порядок розгляду трудових спорів деяких категорій працівників

Стаття 223. Організація комісій по трудових спорах

Стаття 224. Компетенція комісії по трудових спорах

Стаття 225. Строки звернення до комісії по трудових спорах та порядок прийняття заяв працівника

Стаття 226. Порядок i строки розгляду трудового спору в комiсiї по трудових спорах

Стаття 227. Порядок прийняття рiшень комiсiєю по трудових спорах

Стаття 228. Оскарження рішення комісії по трудових спорах

Стаття 229. Строк виконання рішення комісії по трудових спорах

Стаття 230. Порядок виконання рішення комісії по трудових спорах

Стаття 231. Розгляд трудових спорiв у районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судах

Стаття 232. Трудовi спори, що пiдлягають безпосередньому розглядовi у районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судах

Стаття 233. Строки звернення до районного, районного у мiстi, мiського чи мiськрайонного суду за вирiшенням трудових спорiв

Стаття 234. Поновлення судом строків, пропущених з поважних причин

Стаття 235. Поновлення на роботі та зміна формулювання причин звільнення

Стаття 236. Оплата вимушеного прогулу при затримцi виконання рiшення про поновлення на роботi працiвника

Стаття 237. Покладення матеріальної відповідальності на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні працівника

Стаття 237-1. Відшкодування власником або уповноваженим ним органом моральної шкоди

Стаття 238. Задоволення грошових вимог

Стаття 238-1. Статтю 238-1 виключено. як за 3 робочих роки). (Стаття 238-1 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3866-08 від 05.06.75) (згідно із Законом N 2134-XII від 18.02.92 р.)

Стаття 239. Обмеження повороту виконання рiшень по трудових спорах

Стаття 240. Статтю 240 виключено. ій - у питаннях про премії, які затверджуються їм до виплати згідно з діючими положеннями керівниками вищестоящих організацій. (Стаття 240 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 3866-08 від 05.06.75) (згідно із Зак

Стаття 240-1. Прийняття рiшень органом, що розглядає трудовi спори, у разi неможливостi поновлення працiвника на роботi внаслiдок припинення дiяльностi пiдприємства, установи, органiзацiї

Стаття 241. Статтю 241 виключено. органу оплата за час вимушеного прогулу з дня звільнення або за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за три місяці. При цьому відповідно застосовуються статті 235 і 238 цього Кодексу. (згідно із Законо

Стаття 241-1. Обчислення строків, передбачених цим Кодексом

Стаття 242. Статтю 242 виключено. досягненні між ними згоди вирішуються за погодженням між вищестоящими господарськими та профспілковими органами. (Стаття 242 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10 від 24.01.83) (згідно із Законом N 2134-XI

Глава XVI ПРОФЕСIЙНI СПIЛКИ. УЧАСТЬ ПРАЦIВНИКIВ В УПРАВЛIННI ПIДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ, ОРГАНIЗАЦIЯМИ

Стаття 243. Право працівників на об′єднання у професійні спілки

Стаття 244. Права професiйних спiлок, їх об′єднань

Стаття 245. Право працiвникiв брати участь в управлiннi пiдприємствами, установами, органiзацiями

Стаття 246. Первинні профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях

Стаття 247. Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації

Стаття 248. Гарантiї дiяльностi профспiлок

Стаття 249. Обов′язок власника або уповноваженого ним органу щодо створення умов для дiяльностi профспiлок

Стаття 250. Відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу

Стаття 251. Обов′язок власника або уповноваженого ним органу надавати iнформацiю на запити профспiлок, їх об′єднань

Стаття 252. Гарантiї для працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, обраних до профспiлкових органiв

Глава XVI-А ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

Стаття 252-1. Трудовий колектив підприємства

Стаття 252-2. Статтю 252-2 виключено. (згідно із Законом N 871-XII від 20.03.91 р.)

Стаття 252-3. Статтю 252-3 виключено. законодавства, є обов′язковими для адміністрації і членів колективу. При незгоді адміністрації з рішенням ради трудового колективу питання вирішується на загальних зборах (конференції) трудового колективу. (згідно і

Стаття 252-4. Статтю 252-4 виключено. (згідно із Законом N 871-XII від 20.03.91 р.)

Стаття 252-5. Загальнi принципи матерiальної заiнтересованостi трудового колективу в результатах господарської дiяльностi

Стаття 252-6. Формування колективу бригади

Стаття 252-7. Розподiл колективного заробiтку у бригадi iз застосуванням коефiцiєнта трудової участi

Стаття 252-8. Взаємна відповідальність власника або уповноваженого ним органу і бригади

Глава XVII ЗАГАЛЬНООБОВ′ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦIАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Стаття 253. Особи, якi пiдлягають загальнообов′язковому державному соцiальному страхуванню

Стаття 254. Кошти загальнообов′язкового державного соцiального страхування

Стаття 255. Види матерiального забезпечення та соцiальних послуг за загальнообов′язковим державним соцiальним страхуванням

Стаття 256. Пенсiйне забезпечення

Глава XVIII НАГЛЯД I КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Стаття 259. Нагляд i контроль за додержанням законодавства про працю

Стаття 260. Державний нагляд за охороною праці

Стаття 261. Статтю 261 виключено. яд в СРСР. (згідно із Законом N 3694-XII від 15.12.93 р.)

Стаття 262. Статтю 262 виключено. (згідно із Законом N 3694-XII від 15.12.93 р.)

Стаття 263. Повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй та Рад народних депутатiв у галузi охорони працi

Стаття 264. Статтю 264 виключено. становлених санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних норм і правил здійснюється громадськими санітарними інспекторами. (Стаття 264 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4617-10 від 24.01.83) (згідно із З

Стаття 265. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про працю